Wikia


De Esborg is wwoncomplex gelegen in het centrum van Peize.

Het ligt vlak naast bejaardenhuis De Hoprank (is er eigenlijk aan vast gebouwd).

De Esborg is een bundeling van wonen en zorg die kon ontstaan door samenwerking tussen Interzorg, welzijnsstichting Win, Woonborg en de gemeente Noordenveld, waarbij provincie en Rijk flink hebben bijgedragen in de kosten.

Het complex biedt onderdak aan 63 huurappartementen, een huisartsenpraktijk en sociaal centrum DeEsrank.

De bouw van de eerste fase, dertien koopwoningen, is gestart in 2001. Op vrijdag 12 maart 2004 werd het complex feestelijk geopend door gedeputeerde Anneke Jaarsma en burgemeester Hans van der Laan. Hierbij werd een beeld onthuld dat werd gemaakt door Lolke van der Berg en dat is aangeboden door projectontwikkelaar Rottinghuis. Het beeld stelt vier figuren voor die in een kring zijn opgesteld alsof ze met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Ze zijn onderling verbonden door een ring wat een symbool is voor de Esborg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.