Wikia


- Gegevens, van de woningen, uit de Kadastrale Atlas Peize 1832 -


Kadaster 1832eigenaar 1832beroepwoonplaatswoning nummeropm.
sectie C, perceel 113.Koop Stevens Wever (1781)landbouwerPeize008 -
sectie C, perceel 150.Bartelt Harmannus Mensing (1777)landbouwerop de Horstxxxxxx
sectie C, perceel 202.Freerk Wilkens (1760)landbouwerop de Horstwon.6xxx
sectie C, perceel 203.Geert Jans Rabbens (1762)landbouwerop de Horstwon.3xxx
sectie C, perceel 226.erven Roelof Roelefs Brink (1760)landbouwerop de Horstwon.1xxx
sectie C, perceel 297.Berend Willinge Kymmell (1792)schoutPeizexxxxxx
sectie D, perceel 2.Arend Jans Koops (1772)arbeiderPeizexxxxxx
sectie D, perceel 6.erven Geert Hindriks Vijfschaft (1761)arbeiderPeizexxxxxx
sectie D, perceel 7.erven Geert Hindriks Vijfschaft (1761)arbeiderPeizexxxxxx
sectie D, perceel 11.Arnoldus Alberts Birze (1798)landbouwerPeizexxxxxx
sectie D, perceel 14.Hindrik Jans Been (1787)landbouwerPeizexxxxxx
sectie D, perceel 20.erven Klaas Geerts Bezema (1766)arbeiderPeizexxxxxx
sectie D, perceel 22.Jan Jans Koops (1769)arbeiderPeizexxxxxx
sectie D, perceel 24/bis.Lucas Hindriks Nienhuis (1790)arbeiderPeizexxxxxx
sectie D, perceel 348.Geert Jans Koops (1777)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 2.Gemeente PeizexxxPeizexxxxxx
sectie E, perceel 13.Reinder Jans Venekamp (1796)schoolmeesterRoldexxxxxx
sectie E, perceel 14.Reinder Jans Venekamp (1796)schoolmeesterRoldexxxxxx
sectie E, perceel 41.Jan Geerts Timmer (1778)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 58.Albert Stevens Ebbinge (1795)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 61.erven Harm Jans Freerks (±1758)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 62.erven Harm Jans Freerks (±1758)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 66.Reinder Roelfs Luinge (1765)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 72.weduwe Jan Hindriks Bakker (1758)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 79.erven Gijsbertus Gasinjet advocaatPeizexxxxxx
sectie E, perceel 82.erven Geert Jans Stroetinga (1781)landbowerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 89.Jan Jurjens (1761)landbouwerPeize135xxx
sectie E, perceel 99.weduwe Luink Luinge (±1730)landbouwerPeize125xxx
sectie E, perceel 103.erven Hilbrand Jans Staal (1774)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 110.Gerrit Roelfs Kok (1793)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 118.erven Roelf Ebbinge (±1759)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 135.weduwe Luink Luinge (±1730)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 137.Steven Ebbinge (1753)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 138.Steven Ebbinge (1753)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 145.erven Ate Sjabbes Holt (1731)houtkoperPeizexxxxxx
sectie E, perceel 146.erven Ate Sjabbes Holt (1731)houtkoperPeizexxxxxx
sectie E, perceel 150.Jan EbbingelandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 151.erven Ate Sjabbes Holt (1731)houtkoperPeizexxxxxx
sectie E, perceel 158.Jan LuingelandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 160.Jacob Lunsche (1773)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 172.weduwe Luink Luinge (±1730)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 187.Reinder LuingelandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 179.Reinder LuingelandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 198.erven Roelof LuingelandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 205.Geert Berends Ensing (1785)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 208.erven Harm Jans Freerks (±1758)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 297.Steven Ebbinge (1753)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 304.weduwe Cornelis Jans Bavinge (1787)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 308.Roelf Schuring (1777)schoenmakerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 309.Jan Ensing (1778)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 310.Diaconie)kerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 311.Diaconie)lkerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 312.Hinderikus Hindriks Hulsebosch (1793)bakkerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 316.DiaconiekerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 317.Diaconie)kerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 318.DiaconiekerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 319.DiaconiekerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 323.Jacob Ates Holt (1768)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 324.weduwe Freerk Cornelis ZuideveldwinkelierPeizexxxxxx
sectie E, perceel 325.Reinder Luinge (1765)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 330.Jannes Ensing (1757)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 331.weduwe Freerk Cornelis ZuideveldwinkelierPeizexxxxxx
sectie E, perceel 335.Freerk Hindriks Bakker (1763)l\bakkerPeize086xxx
sectie E, perceel 338.Koenraad Ebbinge (1786)grutterPeizexxxxxx
sectie E, perceel 343.Arend Wekema (1797)timmermanPeizexxxxxx
sectie E, perceel 345.Michiel WekemaarbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 348.Jan Ensing (1778)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 351.weduwe Hindrik Freerks Bakker (1794)bakkerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 352.Jan OttenssmitPeizexxxxxx
sectie E, perceel 355.Hendrik Huberts schoenmakerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 359.Geert Kemkers (1772)houtkoperPeizexxxxxx
sectie E, perceel 363.Geert Kemkers (1772)houtkoperPeizexxxxxx
sectie E, perceel 371.Albert Jans Eilander (1777)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 375.erven Gisbertus Carel Ferdinand GasinjetadvocaatPeizexxxxxx
sectie E, perceel 377.Albert Hindriks Bakker (1756)bakkerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 382.Roelof Jans Engberts (1771)klompenmakerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 387.Jan Sikkens Bouwkamp (1794)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 395.Hindrik Jans Koops (1767)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 399.weduwe Jan Hindriks Bouwkamp (1744)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 401.Koop Jans Koops (1762)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 402.weduwe Martinus Lammerts Martens (±1750)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 404.Diaconie)kerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 405.Diaconie)kerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 406.Diaconie)kerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 418.erven Tjebbel Jans Stroetinga (1776)timmermanPeizexxxxxx
sectie E, perceel 421.Eite Wichers Eitens (1797)tapperPeizexxxxxx
sectie E, perceel 423.weduwe Freerk Cornelis ZuideveldwinkelierPeizexxxxxx
sectie E, perceel 425.Hendrik Joost Huiberts (1786)schoenmakerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 434.Klaas Jans Kruims (1778)winkelierPeizexxxxxx
sectie E, perceel 439.Jan Luinge (1799)BakkerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 441.Roelof Popkes Mulder (1765)molenaarPeizexxxxxx
sectie E, perceel 444.Jacob Ates Holt (1768)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 446.Bernardus Tietema (1789)winkelierPeizexxxxxx
sectie E, perceel 451.weduwe Allert LuingekasteleinPeizexxxxxx
sectie E, perceel 455.Jan EnsinglandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 462.Albertus Burgraafgepen.kapiteinPeizexxxxxx
sectie E, perceel 463.Hendrik LutgerslandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 466.weduwe Gerrit Berends Smit (±1765)landbouwerPeize022xxx
sectie E, perceel 468.erven Gerard Arends KosterspanderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 480.Engbert Willems Arkies (1766)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 481.Derk Bloembergen (1796)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 485.Jan Arends Slagter (1777)slagterPeizexxxxxx
sectie E, perceel 487.Jan Harms Kruims (1783)timmermanPeizexxxxxx
sectie E, perceel 491.Koenraad Barelds Bakker (1779)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 495.Berend Willinge Kymmell (1792)schoutPeizexxxxxx
sectie E, perceel 500.Jan Ebbinge (1762)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 504.erven Roelof Barelds Gelmers (1770)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 508.Reinder Luinge (1765)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 511.KosterijkerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 512.Gemeente PeizeschoolPeizexxxxxx
sectie E, perceel 515.weduwe Jan Hindriks Bakker (1758)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 516.Aldert Ebbinge (1797)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 521.Aldert Ebbinge (1797)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 522.Jacob Ates Holt (1768)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 534.PastorykerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 540.Albert Jans Boer (1759)landbouwerRoderwoldexxxxxx
sectie E, perceel 541.Albert Jans Boer (1759)landbouwerRoderwoldexxxxxx
sectie E, perceel 545.Albert Stevens Brink (1779)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 548.PastorykerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 564.Harmannus Barelds Bakker (1785)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 585.Bareld Hindriks Peize (1766)slagterPeizexxxxxx
sectie E, perceel 601.Berend Willinge Kymmell (1792)schoutPeizexxxxxx
sectie E, perceel 602.Berend Willinge Kymmell (1792)schoutPeizexxxxxx
sectie E, perceel 614.weduwe Otte Cornelis OttenslandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 622.Bernardus FrimalandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 630.Koop Barelds Koops (1778)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 644.Jan Barelds Ebbinge (1762)kasteleinPeizexxxxxx
sectie E, perceel 671.Berend Willinge Kymmell (1792)schoutPeizexxxxxx
sectie E, perceel 674.Hindrik Berends Buning (1781)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 676.Hendrik Lucas Steenbergen (1783)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 679.Jan TalenslandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 687.Aldert Jans Alderts (*)lkleermakerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 688.Jannes Ensing (1780)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 691.Eite Alberts Eitens (1799)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 695.Hendrik Wievering (1764)weverPeizexxxxxx
sectie E, perceel 898.Hendrik Lammers Beuving (1783)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 711.Gerard Willems Arkies (1771)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 732.Reinder Jans Kruims (1780)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 733.Geert Jans Rabbens (1762)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 737.Jan Klasens Sinkgraven (1784)ardeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 738.Jan Klasens Sinkgraven (1784)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 745.weduwe Jan Hendriks KrollandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 751.weduwe Jan Hendriks KrollandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 752.Cornelis Ottens (1793)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 761.Hindrik Alberts Bakker (1789)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 766.Harm Bening (1791)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 767.Hindrik Lammerts (1765)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 770.weduwe Willem LuingelandbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 781.Jannes Ensing (1757)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 785.Johannes Klasen Sinkgraven (1782)arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 787.Jannes Ensing (1757)landbouwerPeize107xxx
sectie E, perceel 793.Roelof Luinge (1786)timmermanPeizexxxxxx
sectie E, perceel 796.Albert Luinge (1757)timmermanPeizexxxxxx
sectie E, perceel 798.Albert Lunsche (1775)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 820.Cornelis Hindericus arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 829.Jan Barelds Koops (1783) arbeiderPeizexxxxxx
sectie E, perceel 862.weduwe Roelof Jans Eitens (1777)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 865.DiaconiekerkPeizexxxxxx
sectie E, perceel 915.Albert Eitens (1769)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 987.Klaas Martinus Venema (1783)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1061.Roelof Popkes Mulder (1765)molenaarPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1062.Roelof Popkes Mulder (1765)molenaarPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1074.Roelof Popkes Mulder (1765)molenaarPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1091.Roelof Lunsche (1762)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1117.Jan Frima (1786)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1118.Jan Frima (1786)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1141.Jan Frima (1786)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1150.Hendrik Harms Hagenauw (1767)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1155.Roelof Lunsche (1762) landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1157.erven *Roelof Luinge (±1730) landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1164.Hendrik Wilkens PieterslandbouwerWindexxxxxx
sectie E, perceel 1170.weduwe Harmannus Mensinge (1745)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1174.Albert Alberts Lunsche (1775) landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1185.Hindrik Harmannus Mensinge (1780) landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1228.Reinder Roelofs Luinge (1765)landbouwerPeizexxxxxx
sectie E, perceel 1270.Sjabbe Ates Holt (1770)houtkoperPeizexxxxxx
sectie F, perceel 110.weduwe Hindrik Jans Schuurman (1763)landbouwerPeizexxxxxx
sectie F, perceel 112.Sjabbe DoornboskoopmanGroningenxxxxxx
sectie F, perceel 190.erven Gelmer Barelds Gelmers ((±1763)landbouwerPeizexxxxxx
sectie F, perceel 223.Gijsbertus Gasinjet (1789)advocaatPeizexxxxxx
sectie F, perceel 243.Sjabbe Ates Holt (1770)houtkoperPeizexxxxxx
sectie F, perceel 249.Gijsbertus Gasinjet (1789)advocaatPeizexxxxxx
sectie F, perceel 338.Roelof Lunsche (1762)landbouwerPeizexxxxxx
sectie F, perceel 399.Bareld Alderts Ebbinge (1788)landbouwerPeizexxxxxx
sectie F, perceel 441.Willem Jans Luinge (1763)landbouwerPeizexxxxxx
sectie F, perceel 585.Willem Pieters Brusseling (1775)arbeiderPeizexxxxxx
sectie F, perceel 586.Jan Reinders de Ruiter (1765)landbouwerPeizexxxxxx
sectie F, perceel 594.Jan Ebbinge (1792)boerenknegtPeizexxxxxx
sectie F, perceel 672.weduwe Adam Reinders Suurd (±1755)landbouwerPeizexxxxxx
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.