Peize
Advertisement
- Gegevens, van de woningen, uit de Kadastrale Atlas Peize 1832 -


Kadaster 1832 eigenaar 1832 beroep woonplaats woning nummer opm.
sectie C, perceel 113. Koop Stevens Wever (1781) landbouwer Peize 008 -
sectie C, perceel 150. Bartelt Harmannus Mensing (1777) landbouwer op de Horst xxx xxx
sectie C, perceel 202. Freerk Wilkens (1760) landbouwer op de Horst won.6 xxx
sectie C, perceel 203. Geert Jans Rabbens (1762) landbouwer op de Horst won.3 xxx
sectie C, perceel 226. erven Roelof Roelefs Brink (1760) landbouwer op de Horst won.1 xxx
sectie C, perceel 297. Berend Willinge Kymmell (1792) schout Peize xxx xxx
sectie D, perceel 2. Arend Jans Koops (1772) arbeider Peize xxx xxx
sectie D, perceel 6. erven Geert Hindriks Vijfschaft (1761) arbeider Peize xxx xxx
sectie D, perceel 7. erven Geert Hindriks Vijfschaft (1761) arbeider Peize xxx xxx
sectie D, perceel 11. Arnoldus Alberts Birze (1798) landbouwer Peize xxx xxx
sectie D, perceel 14. Hindrik Jans Been (1787) landbouwer Peize xxx xxx
sectie D, perceel 20. erven Klaas Geerts Bezema (1766) arbeider Peize xxx xxx
sectie D, perceel 22. Jan Jans Koops (1769) arbeider Peize xxx xxx
sectie D, perceel 24/bis. Lucas Hindriks Nienhuis (1790) arbeider Peize xxx xxx
sectie D, perceel 348. Geert Jans Koops (1777) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 2. Gemeente Peize xxx Peize xxx xxx
sectie E, perceel 13. Reinder Jans Venekamp (1796) schoolmeester Rolde xxx xxx
sectie E, perceel 14. Reinder Jans Venekamp (1796) schoolmeester Rolde xxx xxx
sectie E, perceel 41. Jan Geerts Timmer (1778) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 58. Albert Stevens Ebbinge (1795) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 61. erven Harm Jans Freerks (±1758) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 62. erven Harm Jans Freerks (±1758) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 66. Reinder Roelfs Luinge (1765) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 72. weduwe Jan Hindriks Bakker (1758) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 79. erven Gijsbertus Gasinjet advocaat Peize xxx xxx
sectie E, perceel 82. erven Geert Jans Stroetinga (1781) landbower Peize xxx xxx
sectie E, perceel 89. Jan Jurjens (1761) landbouwer Peize 135 xxx
sectie E, perceel 99. weduwe Luink Luinge (±1730) landbouwer Peize 125 xxx
sectie E, perceel 103. erven Hilbrand Jans Staal (1774) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 110. Gerrit Roelfs Kok (1793) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 118. erven Roelf Ebbinge (±1759) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 135. weduwe Luink Luinge (±1730) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 137. Steven Ebbinge (1753) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 138. Steven Ebbinge (1753) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 145. erven Ate Sjabbes Holt (1731) houtkoper Peize xxx xxx
sectie E, perceel 146. erven Ate Sjabbes Holt (1731) houtkoper Peize xxx xxx
sectie E, perceel 150. Jan Ebbinge landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 151. erven Ate Sjabbes Holt (1731) houtkoper Peize xxx xxx
sectie E, perceel 158. Jan Luinge landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 160. Jacob Lunsche (1773) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 172. weduwe Luink Luinge (±1730) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 187. Reinder Luinge landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 179. Reinder Luinge landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 198. erven Roelof Luinge landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 205. Geert Berends Ensing (1785) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 208. erven Harm Jans Freerks (±1758) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 297. Steven Ebbinge (1753) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 304. weduwe Cornelis Jans Bavinge (1787) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 308. Roelf Schuring (1777) schoenmaker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 309. Jan Ensing (1778) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 310. Diaconie) kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 311. Diaconie) lkerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 312. Hinderikus Hindriks Hulsebosch (1793) bakker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 316. Diaconie kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 317. Diaconie) kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 318. Diaconie kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 319. Diaconie kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 323. Jacob Ates Holt (1768) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 324. weduwe Freerk Cornelis Zuideveld winkelier Peize xxx xxx
sectie E, perceel 325. Reinder Luinge (1765) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 330. Jannes Ensing (1757) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 331. weduwe Freerk Cornelis Zuideveld winkelier Peize xxx xxx
sectie E, perceel 335. Freerk Hindriks Bakker (1763) l\bakker Peize 086 xxx
sectie E, perceel 338. Koenraad Ebbinge (1786) grutter Peize xxx xxx
sectie E, perceel 343. Arend Wekema (1797) timmerman Peize xxx xxx
sectie E, perceel 345. Michiel Wekema arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 348. Jan Ensing (1778) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 351. weduwe Hindrik Freerks Bakker (1794) bakker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 352. Jan Ottens smit Peize xxx xxx
sectie E, perceel 355. Hendrik Huberts schoenmaker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 359. Geert Kemkers (1772) houtkoper Peize xxx xxx
sectie E, perceel 363. Geert Kemkers (1772) houtkoper Peize xxx xxx
sectie E, perceel 371. Albert Jans Eilander (1777) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 375. erven Gisbertus Carel Ferdinand Gasinjet advocaat Peize xxx xxx
sectie E, perceel 377. Albert Hindriks Bakker (1756) bakker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 382. Roelof Jans Engberts (1771) klompenmaker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 387. Jan Sikkens Bouwkamp (1794) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 395. Hindrik Jans Koops (1767) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 399. weduwe Jan Hindriks Bouwkamp (1744) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 401. Koop Jans Koops (1762) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 402. weduwe Martinus Lammerts Martens (±1750) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 404. Diaconie) kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 405. Diaconie) kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 406. Diaconie) kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 418. erven Tjebbel Jans Stroetinga (1776) timmerman Peize xxx xxx
sectie E, perceel 421. Eite Wichers Eitens (1797) tapper Peize xxx xxx
sectie E, perceel 423. weduwe Freerk Cornelis Zuideveld winkelier Peize xxx xxx
sectie E, perceel 425. Hendrik Joost Huiberts (1786) schoenmaker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 434. Klaas Jans Kruims (1778) winkelier Peize xxx xxx
sectie E, perceel 439. Jan Luinge (1799) Bakker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 441. Roelof Popkes Mulder (1765) molenaar Peize xxx xxx
sectie E, perceel 444. Jacob Ates Holt (1768) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 446. Bernardus Tietema (1789) winkelier Peize xxx xxx
sectie E, perceel 451. weduwe Allert Luinge kastelein Peize xxx xxx
sectie E, perceel 455. Jan Ensing landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 462. Albertus Burgraaf gepen.kapitein Peize xxx xxx
sectie E, perceel 463. Hendrik Lutgers landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 466. weduwe Gerrit Berends Smit (±1765) landbouwer Peize 022 xxx
sectie E, perceel 468. erven Gerard Arends Kosters pander Peize xxx xxx
sectie E, perceel 480. Engbert Willems Arkies (1766) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 481. Derk Bloembergen (1796) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 485. Jan Arends Slagter (1777) slagter Peize xxx xxx
sectie E, perceel 487. Jan Harms Kruims (1783) timmerman Peize xxx xxx
sectie E, perceel 491. Koenraad Barelds Bakker (1779) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 495. Berend Willinge Kymmell (1792) schout Peize xxx xxx
sectie E, perceel 500. Jan Ebbinge (1762) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 504. erven Roelof Barelds Gelmers (1770) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 508. Reinder Luinge (1765) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 511. Kosterij kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 512. Gemeente Peize school Peize xxx xxx
sectie E, perceel 515. weduwe Jan Hindriks Bakker (1758) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 516. Aldert Ebbinge (1797) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 521. Aldert Ebbinge (1797) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 522. Jacob Ates Holt (1768) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 534. Pastory kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 540. Albert Jans Boer (1759) landbouwer Roderwolde xxx xxx
sectie E, perceel 541. Albert Jans Boer (1759) landbouwer Roderwolde xxx xxx
sectie E, perceel 545. Albert Stevens Brink (1779) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 548. Pastory kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 564. Harmannus Barelds Bakker (1785) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 585. Bareld Hindriks Peize (1766) slagter Peize xxx xxx
sectie E, perceel 601. Berend Willinge Kymmell (1792) schout Peize xxx xxx
sectie E, perceel 602. Berend Willinge Kymmell (1792) schout Peize xxx xxx
sectie E, perceel 614. weduwe Otte Cornelis Ottens landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 622. Bernardus Frima landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 630. Koop Barelds Koops (1778) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 644. Jan Barelds Ebbinge (1762) kastelein Peize xxx xxx
sectie E, perceel 671. Berend Willinge Kymmell (1792) schout Peize xxx xxx
sectie E, perceel 674. Hindrik Berends Buning (1781) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 676. Hendrik Lucas Steenbergen (1783) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 679. Jan Talens landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 687. Aldert Jans Alderts (*) lkleermaker Peize xxx xxx
sectie E, perceel 688. Jannes Ensing (1780) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 691. Eite Alberts Eitens (1799) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 695. Hendrik Wievering (1764) wever Peize xxx xxx
sectie E, perceel 898. Hendrik Lammers Beuving (1783) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 711. Gerard Willems Arkies (1771) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 732. Reinder Jans Kruims (1780) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 733. Geert Jans Rabbens (1762) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 737. Jan Klasens Sinkgraven (1784) ardeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 738. Jan Klasens Sinkgraven (1784) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 745. weduwe Jan Hendriks Krol landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 751. weduwe Jan Hendriks Krol landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 752. Cornelis Ottens (1793) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 761. Hindrik Alberts Bakker (1789) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 766. Harm Bening (1791) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 767. Hindrik Lammerts (1765) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 770. weduwe Willem Luinge landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 781. Jannes Ensing (1757) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 785. Johannes Klasen Sinkgraven (1782) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 787. Jannes Ensing (1757) landbouwer Peize 107 xxx
sectie E, perceel 793. Roelof Luinge (1786) timmerman Peize xxx xxx
sectie E, perceel 796. Albert Luinge (1757) timmerman Peize xxx xxx
sectie E, perceel 798. Albert Lunsche (1775) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 820. Cornelis Hindericus arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 829. Jan Barelds Koops (1783) arbeider Peize xxx xxx
sectie E, perceel 862. weduwe Roelof Jans Eitens (1777) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 865. Diaconie kerk Peize xxx xxx
sectie E, perceel 915. Albert Eitens (1769) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 987. Klaas Martinus Venema (1783) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1061. Roelof Popkes Mulder (1765) molenaar Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1062. Roelof Popkes Mulder (1765) molenaar Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1074. Roelof Popkes Mulder (1765) molenaar Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1091. Roelof Lunsche (1762) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1117. Jan Frima (1786) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1118. Jan Frima (1786) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1141. Jan Frima (1786) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1150. Hendrik Harms Hagenauw (1767) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1155. Roelof Lunsche (1762) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1157. erven *Roelof Luinge (±1730) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1164. Hendrik Wilkens Pieters landbouwer Winde xxx xxx
sectie E, perceel 1170. weduwe Harmannus Mensinge (1745) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1174. Albert Alberts Lunsche (1775) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1185. Hindrik Harmannus Mensinge (1780) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1228. Reinder Roelofs Luinge (1765) landbouwer Peize xxx xxx
sectie E, perceel 1270. Sjabbe Ates Holt (1770) houtkoper Peize xxx xxx
sectie F, perceel 110. weduwe Hindrik Jans Schuurman (1763) landbouwer Peize xxx xxx
sectie F, perceel 112. Sjabbe Doornbos koopman Groningen xxx xxx
sectie F, perceel 190. erven Gelmer Barelds Gelmers ((±1763) landbouwer Peize xxx xxx
sectie F, perceel 223. Gijsbertus Gasinjet (1789) advocaat Peize xxx xxx
sectie F, perceel 243. Sjabbe Ates Holt (1770) houtkoper Peize xxx xxx
sectie F, perceel 249. Gijsbertus Gasinjet (1789) advocaat Peize xxx xxx
sectie F, perceel 338. Roelof Lunsche (1762) landbouwer Peize xxx xxx
sectie F, perceel 399. Bareld Alderts Ebbinge (1788) landbouwer Peize xxx xxx
sectie F, perceel 441. Willem Jans Luinge (1763) landbouwer Peize xxx xxx
sectie F, perceel 585. Willem Pieters Brusseling (1775) arbeider Peize xxx xxx
sectie F, perceel 586. Jan Reinders de Ruiter (1765) landbouwer Peize xxx xxx
sectie F, perceel 594. Jan Ebbinge (1792) boerenknegt Peize xxx xxx
sectie F, perceel 672. weduwe Adam Reinders Suurd (±1755) landbouwer Peize xxx xxx